Építésügyi igazságügyi szakértés

A tudás és a szakértelem jelen kultúránk meghatározó alapja, mely egyes esetekben olyan jelentőséggel is bírhat, mely döntő tényként bizonyíthat. Ilyen esetekkel legtöbbször az igazságügyi szakértelem során találkozhatunk, melyet szigorú törvényi előírások határoznak meg.

(2005. évi XLVII. törvény az igazságügyi szakértői tevékenységről 1.§ (1))

„Az igazságügyi szakértő feladata, hogy a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság (továbbiakban együtt: hatóság) kirendelése, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleménnyel segítse a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését.”

És ezen tevékenység alá sorolható az építésügyi igazságügyi szakértő is, akinek feladata független és pártatlan személyként a legjobb tudása szerint ellátni az ingatlan, valamint az egyes esetekben a különböző ingóságok értékének pontos meghatározását.

Figyelem! Építésügyi igazságügyi szakértő csak azon személy lehet, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe bejegyzett!

Cégünk egyes munkatársai azonban azon kívül, hogy a hivatalos szakértői névjegyzékben szerepelnek, olyan szakmai tudással is rendelkeznek, mely kiemelkedően színvonalassá teszi építésügyi igazságügyi szakértői tevékenységünket.

Milyen feladatokat lát el az építésügyi igazságügyi szakértőnk?

Munkatársaink a hatóságok által kijelölt szakterület független véleményezését, felmérését és értékelését látják el, melyek az alábbiak lehetnek:

  • épületek műszaki felmérése
  • kivitelezési hibák, vis major károsodások, rongálások felmérése és rögzítése
  • vagyonmegosztások előkészítése
  • tulajdoni hányadok meghatározása (rá- és hozzáépítés esetén is)
  • szaktanácsadás
  • igazságügyi értékbecslés
  • szakértői vélemény készítés